Ahkeran kultaiset periaatteet

26.2.2021

"Liikunta ja urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta erillään oleva saareke. Se mikä ei ole yleisesti hyväksyttävää käytöstä, ei voi olla hyväksyttävää liikunnassa ja urheilussa. Siksi seurassa ja kaikissa liikunta- ja urheiluyhteisöissä on tärkeää keskustella siitä, mitä pidetään hyväksyttävänä ja mitä ei. Näistä asioista eri taustoista tulevilla henkilöillä voi olla hyvinkin erilaiset käsitykset, siksi seuroilla ja muilla liikuntayhteisöllä on oltava pelisäännöt, joilla epäasiallista käytöstä ennaltaehkäistään sekä toimintaohjeet niitä tilanteita varten, jolloin urheilijan, seuran- tai muun toimijan käytökseen on puututtava." (Suomen Urheiluliitto, Vastuullisuus yleisurheilussa, 2021)

Koostimme Ahkeran nettisivuille "Ahkeran kultaiset periaatteet" -sivun jolta löytyy seuratoimintaamme tukevia arvoja, periaatteita ja toimintatapoja joiden kautta Ahkerassa on hyvä kasvaa aikuiseksi ja aikuisena.

Urheiluseurassa on loistava mahdollisuus rakentaa erilaisten toimijoiden välille hyvä vuorovaikutus jonka avulla luodaan yhteisöllisyyttä. Parhaimmillaan tällainen yhteisöllisyys tuo osallistujille runsaasti henkistä pääomaa ja positiivisia tunteita jotka heijastuvat myös henkilön arkeen.