Palautekysely

Tämä kysely koskee kesän 2022 toimintaa

Toivomme mahdollisimman paljon palautetta toiminnastamme - toivottavasti vastaatte kyselyyn.

Huom. Kohdat joissa pyydetään palautetta arviolla 1-5 tarkoittavat:

  • 1=täysin eri mieltä/olen hyvin tyytymätön
  • ...
  • 5= täysin samaa mieltä/olen hyvin tyytyväinen.

Viikon kokonaisliikuntamäärään lasketaan koululiikunta, omatoiminen liikunta, kaikki seuraharjoitukset, pyöräily/kävely harjoituksiin ja muu fyysinen aktiivisuus (esim. lenkki koiran kanssa).

Kesä 2022: palautekysely

Missä ryhmässä urheilet
- Urheilijan viikottainen kokonaisliikuntamäärä